Σύντομη Ιστορία της ΕΝΕΝ

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (ΕΝΕΝ) ιδρύθηκε το 1988 και αναγνωρίστηκε ως επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την υπ’ αρ. 4907/87 απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών.

Διοικείται από πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία με μυστική ψηφοφορία και αποτελεί τον φορέα έκφρασης των Νοσηλευτών Νεφρολογίας.

Στη διοικητική της διάρθρωση είναι και η εκπροσώπηση ανά περιφερειακό διαμέρισμα της χώρας. Ο Διαμερισματικός Εκπρόσωπος και τα καθήκοντά του – υποχρεώσεις ορίζονται από το ΔΣ και ο χρόνος θητείας του είναι ίσος με το χρόνο θητείας του ΔΣ.

Η ΕΝΕΝ απαριθμεί 1100 και πλέον μέλη, που υποστηρίζουν την αποστολή της και τους στόχους της στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στην Διεθνή Επιστημονική κοινότητα της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

Σκοπός της ΕΝΕΝ είναι η επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια των Νοσηλευτών Νεφρολογίας στην πρόληψη και θεραπεία της Νεφρικής Νόσου

Με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των μελών της και την Διεπιστημονική Συνεργασία, διασφαλίζει την αποδιδόμενη φροντίδα και την ποιότητα ζωής των ασθενών με Νεφρική Νόσο.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ΕΝΕ, ΕΣΝΕ, Εθνικές και Διεθνείς επιστημονικές Ενώσεις, με επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς άλλων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και με ενώσεις ασθενών με νεφρολογικά και άλλα συνοδά νοσήματα.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσηλευτών Νεφρολογίας Αιμοκάθαρσης και Μεταμόσχευσης EDTNA/ERCA, και συμμετέχει ενεργά στην Επιστημονική και διοικητική της δομή με Ειδικό μέλος ( brand ambassador). Μέλη της ΕΝΕΝ, εξελέγησαν και υπηρέτησαν στην EDTNA/ERCA, από τη θέση του Προέδρου, του Ταμία, του μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής, του Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης και άλλων Επιστημονικών δραστηριοτήτων. Έχουμε υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας LEVEL ΙΙ με την EDTNA/ERCA, το οποίο αφορά την συμμετοχή σε Πολυκεντρικές Μελέτες και Ερευνητικά Πρωτόκολλα στην Νεφρολογική Νοσηλευτική.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες της ΕΝΕΝ, χαρακτηρίζονται από τις υψηλού επιστημονικού επιπέδου εισηγήσεις, από τη μεγάλη συμμετοχή συνέδρων – εισηγητών και επιστημόνων από τον ευρύτερο κλινικό και Ακαδημαϊκό χώρο της Νοσηλευτικής και της Ιατρικής κοινότητας. Ιδιαίτερα τιμητική στα επιστημονικά δρώμενα της ΕΝΕΝ, είναι η παρουσία προσωπικοτήτων από το χώρο της Φιλοσοφίας, του Πολιτισμού, της Εκκλησίας, της οικονομίας, κοινωνικών φορέων, αλλά και των γενναίων συνανθρώπων μας, που καθημερινά δίνουν τη μάχη με τη Νεφρική Νόσο..

Η ΕΝΕΝ, για την επίτευξη των στόχων της διοργανώνει:

  • Πανελλήνια Συνέδρια Νοσηλευτών Νεφρολογίας
  • Πανελλήνιες Νοσηλευτικές Ημερίδες Νοσηλευτών Νεφρολογίας. (Μάρτιος-Αθήνα)
  • Διαμερισματική Επιμόρφωση, σε πόλεις ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας.
  • Κλινικά Φροντιστήρια
  • Επιμορφωτικά Ετήσια Νοσηλευτικά Σεμινάρια.

Εκπονεί:

  • Πρωτόκολλα Νεφρολογικής Νοσηλευτικής Πρακτικής
  • Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) Νεφρολογικής Νοσηλευτικής
  • Πρόγραμμα Νεφρολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας
  • Πρόγραμμα εξειδίκευσης Νοσηλευτών Νεφρολογίας

Μετάφραση συγγραμμάτων της EDTNA/ERCA

Η έδρα της ΕΝΕΝ βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Κηφισίας 82, Αμπελόκηποι σε ιδιόκτητο γραφείο

Η Ιστορία της ΕΝΕΝ.

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)