Καταστατικό

Το πρώτο Καταστατικό της ΕΝΕΝ Επικυρώθηκε 21 Νοεμβρίου 1988

Τροποποιήθηκε 14 Μαΐου 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το τροποποιημένο καταστατικό.

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)