Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσούγια Παναγιώτα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοντούλη Δέσποινα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λαγκάζαλη Βασιλική

ΤΑΜΙΑΣ

Ελευθερούδη Μαριάννα

ΜΕΛΟΣ

Νούσης Αθανάσιος

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)