Χρήσιμοι σύνδεσμοι – Links

http://www.moh.gov.gr/ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
http://www.eom.gr/ Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
http://www.eof.gr/ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

http://www.edtnaerca.org/ (Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσηλευτών Αιμοκάθαρσης και Μεταμόσχευσης / Ευρωπαϊκή Ένωση Φροντίδας Νεφροπαθών)
http://ec.europa.eu/ Δικτυακή πύλη της Ε.Ε. για την υγεία-Ευρωπαϊκή Επιτροπή
www.kidney.org
http://www.anna.inurse.com/ Αμερικάνικος Σύνδεσμος Νοσηλευτών Νεφρολογίας (ΑΝΝΑ)
http://www.theisn.org/ Παγκόσμια Εταιρεία Νεφρολογίας
http://www.era-edta.org/ European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association
http://www.icn.ch/ International Council of Nurses: ICN
www.icna.co.uk International Control Nurses Association: ICNA
http://www.cdc.gov/ Centers of Disease Control
http://www.who.int/en/ World Health Organization: WHO

http://www.enne.gr/ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
http://www.esne.gr/ Εθνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Ελλάδος ΕΣΝΕ
http://www.ene.gr/ Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
http://www.isathens.gr/ Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
http://www.pis.gr/ Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
http://www.hda.gr/ Σύλλογος Διαιτολόγων
http://www.skle.gr/ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
http://www.keelpno.gr/ ΚΕΕΛΠΝΟ

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)