Επίτιμοι Πρόεδροι – Μέλη

Επίτιμοι Πρόεδροι:

  • Άννα Ζαπραΐδου
  • Ιωάννα Θάνου

Επίτιμα μέλη:

  • Λάσκαρη Αναστασία
  • Ζηρογιάννης Παναγιώτης
  • Αγραφιώτης Αθανάσιιος
  • Κατιρτζόγλου Αντώνιος

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)