Φιλοσοφία

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών, αποτελεί επιστημονικό σωματείο των Νοσηλευτών, που συνδέονται με την παροχή Νεφρολογικής Νοσηλευτικής Φροντίδας.

Η ΕΝΕΝ, πιστεύει ότι οι Νοσηλευτές Νεφρολογίας πρέπει να διαθέτουν Γνώση – Κρίση – Δεξιότητες και να ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση τις αρχές της Δεοντολογίας της σύγχρονης Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και η διεπιστημονική συνεργασία, αποτελούν βασική διαδικασία και υποχρέωση των Νοσηλευτών για συνεχή αυτοβελτίωση και παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στις Υπηρεσίες Υγείας.

Η πολιτιστική, η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών της και η προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Η ΕΝΕΝ φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, που αφορά την διασφάλιση της ποιότητας της Νεφρολογικής Φροντίδας, στον Ελληνικό και Διεθνή. Νοσηλευτικό γίγνεσθαι..

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)