Πανελλήνιες Νοσηλευτικές Ημερίδες ΕΝΕΝ – Ημερίδες Μαρτίου

1990 1η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Χρόνια Αιμοκάθαρση – Παρόν & Μέλλον»
1991 2η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Τρίτη Ηλικία & Εξωνεφρική Κάθαρση»
1992 3η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Σύγχρονη Τεχνολογία & Νοσηλευτική»
1993 4η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Ιογενείς Λοιμώξεις στις Νεφρολογικές Μονάδες & στις Μονάδες Μεταμόσχευσης (Εξελίξεις, Πρόληψη & Αντιμετώπιση του Προβλήματος)»
1994 5η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Το ολιστικό μοντέλο της νοσηλευτικής φροντίδας συντελεστής ποιότητας ζωής νεφροπαθών ασθενών»
1995 6η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Αντιμετώπιση του ασθενούς με Νεφρική Ανεπάρκεια πριν την ένταξή τους σε Εξωνεφρική Κάθαρση»
1996 7η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Κλινικά πρότυπα για την άσκηση της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής»
1997 8η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Μεταβασικό πρόγραμμα σπουδών στη Νεφρολογική Νοσηλευτική»
1998 9η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Οργάνωση & προώθηση των μεταμοσχεύσεων»
1999 10η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Ειδικά προβλήματα του παιδιού με ΧΝΑ. Ιογενής Λοιμώξεις στον ασθενή με Νεφρολογική Νόσο»
2000 11η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία».
2001 12η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Επάρκεια εξωνεφρικής κάθαρσης. Συστήματα επεξεργασίας νερού για την Παρασκευή του διαλύματος της ΑΚ»
2002 13η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Νοσηλευτική παρέμβαση στη διαβητική νεφροπάθεια»
2003 14η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Προβληματισμοί στην άσκηση της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής»
2004 15η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Φυσικοχημικές αρχές αιμοκάθαρσης»
2005 16η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Λοιμώξεις στην εξωνεφρική κάθαρση»
2006 17η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Νεφρολογικός Ασθενής με Σακχαρώδη Διαβήτη»
2007 18η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Νεφρική οστεοδυστροφία διαταραχές Ca-P»
2008 19η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«H αναιμία στη χρόνια νεφρική νόσο και η αντιμετώπισή της»
2009 20η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Η πρόληψη στη Χρόνια Νεφρική Νόσο»
2010 21η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Νεότερα Δεδομένα στη Μεταμόσχευση Νεφρού»
2011 22η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Εφαρμογή Κριτηρίων Ποιότητας στη Νεφρολογική Νοσηλευτική»
2012 23η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης»
2013 24η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Λοιμώξεις στην Εξωνεφρική Κάθαρση»
2014 25η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Νεότερα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Διαβητικής Νεφροπάθειας»
2015 26η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Η πρόληψη στη Χρόνια Νεφρική Νόσο»
2016 27η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Οξεοβασική Ισορροπία και Χρόνια Νεφρική Νόσος»
2017 28η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Υγιεινή και Ασφάλεια στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης»
2018 29η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στην Μεταμόσχευση Νεφρού»
2019 30η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα
«Περιτοναϊκή Κάθαρση και Διεπιστημονική Συνεργασία»
2021 31η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα (Διαδικτυακή) 27 Μαρτίου 2021
«Νεφρολογική Νοσηλευτική και Covid-19»
2022 32η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα 27 Μαρτίου 2022
«Αιμοκάθαρση: Μία διαχρονική θεραπεία ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισης»
2023 33η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα 19 Μαρτίου 2023, Αθήνα
«Ποιότητα, Ασφάλεια και Καινοτομία στην παροχή Νεφρολογικής Νοσηλευτικής φροντίδας»
2024 34η Πανελλήνια Νοσηλευτική Ημερίδα 31 Μαρτίου 2024, Αθήνα
«Η Περιτοναϊκή Κάθαρση, ως εναλλακτική μέθοδος εξωνεφρικής κάθαρσης: Εμπόδια και προοπτικές»

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)