Κατευθυντήριες οδηγίες Νεφρολογικής Νοσηλευτικής

Η ΕΝΕΝ για την επίτευξη των Εκπαιδευτικών στόχων και της διασφάλισης της ποιότητας Φροντίδας των ασθενών με Νεφρική Νόσο και άλλα συνοδά νοσήματα, έχει Επιστημονική Συνεργασία με Εξειδικευμένους Νοσηλευτές και άλλων επιστημόνων από τον Κλινικό και Ακαδημαίκό χώρο.

Για τον λόγο αυτό έχουν συσταθεί Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) για την Εκπόνηση και Επικαιροποίηση Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, και Μετάφρασης Κατευθυντήριων Οδηγιών Νεφρολογικής Νοσηλευτικής (Nephrology Nursing Guidelines.)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Αρώνη Αδαμαντία
 • Βασιλικόπουλος Θεόδωρος
 • Βοβλιανού Σταυρούλα
 • Ελευθερούδη Μαριάννα
 • Θεοδοσόπουλος Λάμπρος
 • Καυκιά Θεοδώρα
 • Κουράκος Μιχαήλ
 • Λιοσάτου Αναστασία
 • Νούσης Αθανάσιος
 • Παιίκοπούλου Δήμητρα
 • Φαλακίδου Τάνια

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

 • Παπαϊωάννου Αναστασία
 • Δουβανάς Αλέξανδρος
 • Μπολίκας Εμμανουήλ

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Καυκιά Θεοδώρα – Λαγκάζαλη Βασιλική

Συντονισμός εκ μέρους του ΔΣ: Τσούγια Παναγιώτα

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Καθαριότητας και Απολύμανσης Εξοπλισμού σε Μονάδες Αιμοκάθαρσης

2. Κατευθυντήριες οδηγίες: Ποιοτικός έλεγχος νερού και συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την Σύνταξη – Επικαιροποίηση Πρωτοκόλλων και Μετάφρασης Κατευθηντήριων Οδηγιών, να επικοινωνήσει μέσω e mail (info@en-en.gr) με τα μέλη του ΔΣ.

 

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)