Κλινικά Φροντιστήρια

Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων. (Βόλος 1996)

Επικοινωνία στη Διοίκηση. (Θεσσαλονίκη 1997)

Διαχείριση χρόνου εργασίας –Τεχνικές Διαπραγμάτευσης. (Χαλκιδική 2004)

Επικοινωνία στη Διοίκηση. (Ιωάννινα 1998)

Εκπόνηση Πρωτοκόλλων Νεφρολογικής Νοσηλευτικής στην Περιτοναϊκή Κάθαρση (Πάτρα 2000)

Οξεοβασική Ισορροπία – Νοσηλευτική Προσέγγιση. (Κως 2002)

Οργάνωση και Διοίκηση Νοσηλευτικού τμήματος (Θεσσαλονίκη 2002)

Περιγραφή θέσεως εργασίας. ( job Description) (Θεσσαλονίκη 2002 )

Εκπόνηση Πρωτοκόλλων Νεφρολογικής Νοσηλευτικής:

Λοιμώξεις στις Μονάδες Εξωνεφρικής Κάθαρσης (Έδεσσα 2003 )

Διαχείριση χρόνου εργασίας –Τεχνικές Διαπραγμάτευσης. (Χαλκιδική 2004)

Διαχείρηση του Χρόνου Εργασίας. (Αλεξανδρούπολη 2006)

Διαχείρηση κρίσεων – Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (2006 Καστοριά)

Λήψη αποφάσεων – Επίλυση προβλήματος (Αγρίνιο 2007)

Διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης σχεδιασμένης αλλαγής (αλλαγή χωρίς ρήξη)   (Πόρτο Χέλι 2008)

Διαχείρηση χρόνου εργασίας. (Πτολεμαΐδα 2008)

Διαχείρηση του χρόνου (Τime management ) (Ξάνθη 2009)

Σύγκρουση – Επίλυση κρίσεων – Συμβουλευτική. (Σκιάθος 2010)

Κατευθυντήριες οδηγίες για τοποθέτηση Κεντρικών Καθετήρων Αιμοκάθαρσης. (Αθήνα 2011)

Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας – Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων (Καμένα Βούρλα 2012)

Εφαρμογή προγράμματος Ψυχονεφρολογίας σε ασθενείς υπο Εξωνεφρική Κάθαρση. (Καβάλα 2012)

Ερμηνεία Εργαστηριακών Εξετάσεων (Πορταριά 2014)

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)