Μέλη

Κάθε Νοσηλευτής ή επιστήμονας υγείας που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση στον τομέα της Νεφρολογίας και επιθυμεί να γίνει μέλος της ΕΝΕΝ, υποβάλλει έγγραφη αίτηση στην γραμματεία της Εταιρείας. Εγγράφεται στο μητρώο μελών, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με το καταστατικό.

Η Ετήσια συνδρομή για τα τακτικά και αρωγά μέλη είναι δέκα πέντε (15) ευρώ. Το ποσό εγγραφής και συνδρομής των μελών προσδιορίζεται με πρόταση του ΔΣ και επικυρώνεται με απόφαση Γ.Σ. της ΕΝΕΝ.

Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με κατάθεση ταχυδρομικής επιταγής

Η μη καταβολή της ετήσιας συνδρομής για τρία (3) συνεχή χρόνια συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών της εταιρείας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά –αρωγά και επίτιμα.

Για την εγγραφή σας στην εταιρεία παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής

Αν είστε μέλος και επιθυμείτε να ανανεώσετε τα στοιχεία σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ανανέωσης στοιχείων μέλους

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά – αρωγά και επίτιμα.

Παρακαλείστε να αποστείλετε την αίτηση εγγραφής και ανανέωση των στοιχείων σας, στο e-mail της Εταιρείας μας info@en-en.gr , στο Fax 210 6930242 ή στη διεύθυνση Κηφησίας 82 11526 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ALPHA BANK: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΕΝΕΝ)

IBAN: GR 91 0140 7100 7100 0232 0002 371 (Δικαιούχος ΕΝΕΝ)

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)