Οι ασθενείς με ΧΝΝ (Χρόνια Νεφρική Νόσο) ή ESRD (Τελικό Στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Νόσου) αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στο να παραμείνουν ή να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Ειδικά, μετά την ένταξη σε πρόγραμμα περιοδικής αιμοκάθαρσης.

Το έργο ProCKD θα επικεντρωθεί στις ανάγκες και τα προβλήματα ασθενών από την Ισπανία, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ολλανδία, σχετικά με το πώς μπορούν οι εργαζόμενοι ασθενείς να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο εργατικό δυναμικό μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, πώς θα συνεχίσουν την κατάρτιση και εκπαίδευση τους, και πώς μπορούν οι άνεργοι ασθενείς να ενταχθούν ή να επιστρέψουν στο εργατικό δυναμικό. Κατανοώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά απασχόλησης, τα εμπόδια για ένα άτομο που επιθυμεί να έχει μια ικανοποιητική επαγγελματική ζωή, τις μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και των επιπτώσεων της χρόνιας νεφρικής νόσου στον ασθενή (κόπωση, κατάθλιψη, συναισθηματική και κοινωνική απομόνωση, συννοσηρότητα) θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται για την αλλαγή στον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης σε ευάλωτους πληθυσμούς, με βελτιωμένη διαχείριση των χρόνιων ασθενειών και χρηματοδότηση για τις απαιτούμενες κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να ξεπεραστούν τα αντικίνητρα για την απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site: www.prockd.eu

2016 Powered By Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)